Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: Termin do indywidualnego ustalenia

Cena: 2000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 8 godzin

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 4 godziny

Liczba godzin zajęć praktycznych - 4 godziny

Program szkolenia:

  • Zapoznanie z technologią, przegląd stosowanych urządzeń do kulowania.
  • Media umacniające, rodzaje śrutów.
  • Ustalenie intensywności kulowania na płytkach kontrolnych Almena.
  • Pokrycie powierzchni kulowanej.
  • Metody kontroli procesu kulowania.

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Maksymalna liczba uczestników: 5

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z technologią dynamicznej obróbki powierzchniowej pod kątem: obszarów zastosowania samej technologii kulowania i korzyści z niej wynikających, doboru parametrów procesu kulowania w zależności od rodzaju materiału poddawanego kulowaniu, oceny stanu powierzchni po procesach kulowania.

Odbiorca:

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających części samochodowe, lotnicze, sprzęt medyczny, części łączone techniką spawalniczą, elementy sprężyste, koła zębate, elementy wykonywane z ceramiki konstrukcyjnej itp.

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1