Miedziowanie

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 18-19 marca 2024 r.

Cena: 3000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 2 dni

Program szkolenia:

Dzień 1

  • Podstawowe pojęcia galwanotechniczne
  • Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne
  • Właściwości fizyczne i chemiczne miedzi. Właściwości i zastosowanie powłok miedzianych
  • Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok miedzianych Nowoczesne technologie w zakresie powłok miedzianych – stopy i kompozyty
  • Ocena jakości powłok w laboratorium Ł-IMP

Dzień 2

  • Prezentacja komputerowa laboratoryjnej galwanizerni. Zasady BHP
  • Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
  • Ćwiczenia praktyczne:
  • obsługa linii galwanicznej w trybie ręcznym i automatycznym: procesy przygotowawcze, miedziowanie.

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

 

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1