Stanowiska dydaktyczne Doświadczalnego Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w obszarze nowych stanowisk i narzędzi dydaktycznych umożliwiających skuteczne szkolenie operatorów maszyn i urządzeń budowlanych oraz montażystów rusztowań budowlanych.

Efektami prowadzonych prac badawczo-rozwojowych są stanowiska i narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w procesie szkoleń. Stanowiska oraz narzędzia dydaktyczne służą do prowadzenia badań nad skutecznością szkoleń i parametryzacją wytycznych w dydaktyce zawodowej. 

Stanowisko dydaktyczne "Rusztowania"

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT uruchomiliśmy nową salę treningowo-szkoleniową dedykowaną w szkoleniach montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Sala została wyposażona w zminiaturyzowane stanowisko dydaktyczne konstrukcji rusztowania budowlanego firmy Layher.

W ramach zajęć uczestnicy kursów zapoznają się konstrukcją rusztowania budowlanego oraz poszczególnymi elementami składowymi tego rusztowania. Stanowisko dydaktyczne wyposażone zostało w większość elementów stosowanych w rusztowaniach budowlanych. więcej>>

Stanowisko dydaktyczne "Ściana"

W ramach "Standardów Kształcenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn" Łukasiewicz-WIT wdrożona została nowa profesjonalna ściana treningowo-szkoleniowa wykorzystywana w ramach szkoleń zawodowych montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Nowa ściana szkoleniowo-treningowa to kolejne nowoczesne narzędzie dydaktyczne w OSOM Łukasiewicz-WIT wykorzystywane do profesjonalnych szkoleń przyszłych montażystów rusztowań budowlanych.

Nowoczesna konstrukcja ściany umożliwia elastyczną budowę rusztowań przyściennych kotwionych wielu rodzajów oraz systemów. Konfiguracja ściany umożliwia rozwiązywanie złożonych przypadków konstrukcyjnych występujących podczas montażu i demontażu rusztowań. 


Stanowisko dydaktyczne "Symulator koparki"

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łuksiewicz-WIT posiadamy salę treningowo-szkoleniową dedykowaną operatorom koparek jednonaczyniowych. Sala została wyposażona w profesjonalny symulator koparki jednonaczyniowej firmy VOLVO. Stanowisko umożliwia prowadzenie badań nad skutecznością szkoleń i parametryzacją profilu operatora maszyny budowlanej.

Zajęcia w sali treningowo-szkoleniowej z użyciem symulatora koparki jednonaczyniowej umożliwia uczestnikom kursów bezstresowe doskonalenie umiejętności operatora koparek jednonaczyniowych oraz trening trudnych i złożonych zadań technologicznych. więcej >>


Stanowisko dydaktyczne "Symulator ładowarki"

Kolejnym wdrożeniem nowoczesnych technik dydaktycznych w Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT nowoczesnych technik dydaktycznych jest profesjonalny symulator ładowarki jednonaczyniowej firmy VOLVO. Dynamiczne stanowisko umożliwia prowadzenie szkoleń operatorów ładowarek jenonaczyniowych.

Zajęcia w sali treningowo-szkoleniowej z użyciem symulatora ładowarki jednonaczyniowej umożliwia uczestnikom kursów bezstresowe doskonalenie umiejętności w trudnych zadaniach technologicznych. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne to również skuteczny sposób aktywizacji uczestników szkolenia i doskonałe narzędzie praktycznego wprowadzania problematyki i technologii robót budowlanych.