Wymagania

Dla uczestników kursów (operatorów maszyn, urządzeń i rusztowań budowlanych) realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Warunki przyjęcia na kurs:

Wymagania kwalifikacyjne dla uczestników kursów:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności. 

Jak zgłaszać się na kurs:

 • Na kurs można zgłaszać się za pośrednictwem strony www.osom.pl lub telefonicznie.
 • Karta zgłoszeniowa dla osób indywidualnych lub firm:

opcja 1 - należy znaleźć dany kurs w zakładce "Kursy" lub "Harmonogram kursów", zarejestrować się a następnie wydrukować kartę, podpisać i wysłać pocztą, faxem, e-mail lub złożyć osobiście na adres lokalizacji kursu,
opcja 2 - w zakładce "Dla kursantów" - "Formularze do pobrania", pobrać a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać kartę i wysłać pocztą, faxem, e-mail lub złożyć osobiście na adres lokalizacji kursu,

 • Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu (należy wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub złożyć osobiście na adres lokalizacji kursu).
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (jest integralną częścią wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu, jest również możliwość dostarczenia oryginału orzeczenia na druku lekarza na adres lokalizacji kursu).
 • Oryginały dokumentów dla potwierdzenia danych osobowych, wykształcenia, posiadanych uprawnień, praktyki w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej wybranej maszyny lub urządzenia należy dostarczyć osobiście na adres lokalizacji kursu. 

Dla uczestników kursów z zakresu kruszyw i materiałów budowlanych

Warunki przyjęcia na kurs:

Wymagania kwalifikacyjne dla uczestników kursów:

 • ukończone 18 lat,

Jak zgłaszać się na kurs:

 • Na kurs można zgłaszać się za pośrednictwem strony www.osom.pl/zku-imbigs lub telefonicznie.
 • Karta zgłoszeniowa dla osób indywidualnych lub firm:

Opcja 1 - należy znaleźć dany kurs w zakładce "Kursy" lub "Harmonogram kursów", zarejestrować się jako osoba indywidualna lub firma a następnie wydrukować otrzymaną e-mailem kartę, podpisać i wysłać pocztą, faxem, e-mailem lub złożyć osobiście w ZKU IMBiGS w Warszawie.

Opcja 2 - w zakładce "Dla kursantów" - "Formularze zgłoszeniowe - do pobrania", pobrać a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać kartę i wysłać pocztą, faxem, e-mailem lub złożyć osobiście w ZKU IMBiGS w Warszawie.