Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych

Klasa specjalności: 
Bez klasy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Cena: 800 zł 

Cena obejmuje:

Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej, zajęcia praktyczne.

Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy Urząd Dozoru Technicznego świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8

Czas trwania: 40 godz.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne: 25 godz.

-która obejmuje wykłady oraz testy również w wygodnej formie online z przykładowym pytaniami egzaminacyjnymi

Zajęcia praktyczne: 15 godz.

-podczas której kursant uczy się operowania wózkiem widłowym w terenie

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym , weekendowym oraz eksternistycznym

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny.

Kurs kończy się egzaminem państwowym UDT składającym się z dwóch części.

-Części pierwszej teoretycznej,

-Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu  pisemnego pod nadzorem komisji. Baza pytań egzaminacyjnych składa się z 245 pytań. W celu zdania tej części egzaminu należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań.

-Części drugiej praktycznej,

 Część praktyczna egzaminu odbywa się na placu manewrowym również pod nadzorem komisji. W tej części egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

 Operator, który pozytywnie przebrnie przez pytania teoretyczne oraz zadania praktyczne, otrzymuje uprawnienia na wózki widłowe wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (przesyłane są one pocztą).

Cel kursu:

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności .Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu Operator Wózka Widłowego. Umiejętność operowania wózkiem

Kurs na Operatora Wózka Widłowego  kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia zdobyte w Polsce są respektowane we wszystkich krajach wspólnoty.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

– aktów prawnych dozoru technicznego (UDT),

– rodzajów maszyn i ich parametrów,

– środków wymaganej i dodatkowej ochrony osobistej,

– pojęcia stateczności i momentu wywrotowego,

– mechanizmów zabezpieczających elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych,

– czynności przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu,

– diagramów udźwigu,

– pracy w trudnych warunkach,

 

Wymagania:

ukończone 18 lat,

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1