Aktualności

Najbliższe kursy

Nazwa Klasa Miasto Data Koszt
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III Warszawa 22-05-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Spycharki III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Spycharki I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 10-06-2024 1 400 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane 10-13.06.2024r Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 1 200 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe 10-13.06.2024r Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 1 200 PLN więcej »
Obróbka cieplna metali Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 4 305 PLN więcej »
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III Warszawa 13-06-2024 1 200 PLN więcej »
Koncesje Nie dotyczy Warszawa 18-06-2024 do ustalenia więcej »
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych Bez klasy Warszawa 20-06-2024 800 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 24-06-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 08-07-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »