Badania i rozwój technik, narzędzi oraz systemów szkoleń

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad wpływem technik, narzędzi oraz systemów szkoleń na skuteczność dydaktyczną w procesie szkolenia zawodowego i ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych oraz ich wpywu na końcową jakość szkoleń.

Trwa wczytywanie
Badania i rozwój

Badania i rozwój technik, narzędzi oraz systemów szkoleń prowadzone w Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT realizowane są głównie w obszarach szkolenia zawodowego i ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Realizujemy projekty w ramach prac własnych oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Opracowujemy nowoczesne techniki i narzędzia edukacyjne wśród których dominujace miejsce zajmują:

  • Stacjonarne i mobilne stanowiska edukacyjne (symulatory maszyn budowlanych),
  • Pakiety edukacyjne – materiały dydaktyczne dostosowane do modułowych programów szkolenia zawodowego,
  • Stacjonarne i wirtualne systemy wymiany danych,
  • Interaktywne narzędzia dydaktyczne.

Celem nadrzędnym prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych jest skuteczne kształtowanie kompetencji zawodowych operatorów maszyn do robót ziemnych budowlanych i drogowych zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynku pracy zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejskiej.

"Sztuka skutecznego kształtowania kompetencji"