Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Termin: 7-8 marca 2024 r.

Cena: 2000 zł/osobę (+23% VAT)

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia:

Warszawa, ul. Duchnicka 3

Czas trwania: 2 dni

Program szkolenia:

Dzień 1

 • Podstawowe pojęcia w galwanotechnice
 • Chemiczne i elektrochemiczne przygotowanie powierzchni
 • Miedziowanie i srebrzenie w galwanotechnice
 • Technologie nakładania powłok cynkowych
 • Technologie niklowania galwanicznego
 • Powłoki kompozytowe w galwanotechnice

Dzień 2

 • Podstawy i technologie procesu anodowego utleniania aluminium
 • Zagadnienia BHP w galwanotechnice
 • Środowisko pracy w zawodzie galwanizera
 • Techniczno-organizacyjne aspekty współczesnej galwanizerni
 • Identyfikacja ról podmiotów gospodarczych w systemie REACH
 • Ocena substancji i bezpieczeństwa chemicznego, karta charakterystyki

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 6 uczestników

Maksymalna liczba uczestników: 15

Cel szkolenia:

 • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych procesów galwanicznych
 • prezentacja nowoczesnych technologii nakładania powłok i związanych z tym problemów technicznych i środowiskowych
 • omówienie zasad BHP w galwanotechnice

 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.

W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1