Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Klasa specjalności: 
III
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa III

Cena: 1 400zł. 

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy (pilarki mechaniczne do ścinki drzew) - 36 godz.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 22 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 14 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu  obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-11/III - Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew.
 • Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
6 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
MiastoDataCenaKontakt
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1