KURS DLA KOBIET

Klasa specjalności: 
III
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Maszyny do robót ziemnych

Nazwa specjalności: Koparkoładowarki, wszystkie, klasa III

Cena:  1800zł

Cena obejmuje:

Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej , zajęcia praktyczne.
Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 

Czas trwania: 

Kurs podstawowy (koparkoładowarki) - 96 godz.
liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych niezbędna do  przygotowania do egzaminu państwowego. Kurs dedykowany jest dla Kobiet

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

Kurs podstawowy - 64 godz.

Zajęcia praktyczne:

Kurs podstawowy - 32 godz. dla grupy 10 osób.

 

Program kursu podstawowego obejmuje:

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-2/III - Koparkoładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

 

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparkoładowarek.
Uczestnictwa w procesie sprzedaży maszyn, serwisowaniu, przeprowadzaniu pokazów i demonstracyjnych ćwiczeń.

 

Wymagania:

ukończone 18 lat,

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1