Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych

Termin kursu: Trwa nabór.

Cena: 600 zł. + VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 1 dzień (6 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 6 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Ogólne informacje o zjawisku reaktywności alkalicznej.
 • Metody badań i oceny reaktywności alkalicznej.
 • Objawy destrukcji betonów w Polsce.
 • Nowe metody badań i oceny reaktywności alkalicznej wg RILEM.
 • Sposoby przeciwdziałania i zapobiegania reaktywności alkalicznej.
 • Rozwiązania i działania do stosowania w Polsce.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Reaktywność alkaliczna kruszyw krajowych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową realizację zadań w ich przesiębiorstwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości zjawiska reaktywności alkalicznej kruszyw budowlanych oraz wpływu na destrukcję betonów.
 • Znajomości metod badań i oceny reaktywności alkalicznej wg dotychczasowych i nowych metod badań.
 • Znajomości sposobów przeciwdziałania i zapobiegania reaktywności alkalicznej. 

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się obrotem lub wprowadzaniem na rynek kruszyw budowlanych.
 • Osoby związane z realizacją inwestycji drogowych lub budowlanych z betonu.
 • Osoby zarządzające infrastrukturą drogową.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1