Badania laboratoryjne kruszyw

Klasa specjalności: 
Nie dotyczy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa kursu: Badania laboratoryjne kruszyw - teoria i praktyka, aktualne wymagania krajowe

Termin kursu: 

Cena: 1200 zł. + VAT

Uwaga! Dla stałych klientów oraz zgłoszeń grupowych udzielamy atrakcyjnych rabatów cenowych.

Cena kursu obejmuje:

 • Koszty kursu: zajecia teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium.
 • Materiały szkoleniowe: skrypt. 
 • Pomoce dydaktyczne: teczka, zeszyt, długopis.
 • Odzież ochronna: na potrzeby zajęć praktycznych w laboratorium.
 • Serwis kawowy, obiad.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Miejsce realizacji kursu:
Zakład Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa, woj. mazowieckie

Czas trwania kursu: 3 dni (24 godz.)
(1 godz. szkolenia = 45 min.)

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne – 10 godz.
 • Zajęcia praktyczne (laboratorium Łukasiewicz-WIT) – 14 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Obowiązki producentów kruszyw w świetle aktualnych wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
 • Omówienie wymagań Zakładowej Kontroli Produkcji dla kruszyw.
 • Omówienie wymagań zawartych w Specyfikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Warunków Technicznych Id-110 Polskich Kolei Państwowych..
 • Reaktywność alkaliczna kruszyw.
 • Badania geometrii kruszyw.
 • Badania właściwości mechanicznych, fizycznych, cieplnych i odporności na działani czynników atmosferycznych.
 • Badania chemiczne.

Szczegółowy program kursu »

Organizacja kursu:

 • Zajęcia odbywają się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia odbywają się w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego Łukasiewicz-WIT w Warszawie.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Łukasiewicz-WIT.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstwie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Badania laboratoryjne kruszyw" kwalifikacji pozwalających na prawidłowe prowadzenie badań kruszyw budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normatywnymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Znajomości obowiązków producentów oraz wprowadzających na rynek kruszywa budowlane wynikające z europejskich i krajowych uregulowań prawnych określających zasady dopuszczania wyrobów do obrotu i stosowania.
 • Znajomości metod badań kruszyw.
 • Znajomość stanu normalizacji dotyczącego surowców skalnych w Polsce.
 • Znajomość Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Umiejętność wykonania oznaczeń kruszyw.

Do kogo skierowany jest kurs:

 • Osoby które ukończyły 18 lat. 
 • Osoby zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym kadra kierownicza oraz średni i wyższy personel techniczny.
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1