Aktualności Warszawa

Najbliższe kursy w Warszawie

Nazwa Klasa Miasto Data Koszt
Wielozadaniowe nośniki osprzętów Bez klasy Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Spycharki III Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Spycharki I Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 14-09-2020 1 700 PLN więcej »
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne Bez klasy Warszawa 21-09-2020 450 PLN więcej »
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III Warszawa 21-09-2020 1 100 PLN więcej »
Elektrownie polowe Bez klasy Warszawa 21-09-2020 450 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane Nie dotyczy Warszawa 21-09-2020 1 100 PLN więcej »
Badania laboratoryjne kruszyw Nie dotyczy Warszawa 21-09-2020 1 200 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe Nie dotyczy Warszawa 21-09-2020 1 100 PLN więcej »
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III Warszawa 21-09-2020 950 PLN więcej »
Narzędzia udarowe ręczne Bez klasy Warszawa 21-09-2020 450 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 05-10-2020 1 100 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 12-10-2020 1 700 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 12-10-2020 1 700 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 12-10-2020 1 700 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 26-10-2020 1 100 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 16-11-2020 1 100 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane Nie dotyczy Warszawa 23-11-2020 1 100 PLN więcej »
Badania laboratoryjne kruszyw Nie dotyczy Warszawa 23-11-2020 1 200 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe Nie dotyczy Warszawa 23-11-2020 1 100 PLN więcej »