Aktualności, szkolenia operatorów maszyn budowlanych Warszawa

Najbliższe kursy w Warszawie

Nazwa Klasa Miasto Data Koszt
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III Warszawa 09-10-2023 1 400 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 16-10-2023 1 400 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 16-10-2023 2 000 PLN więcej »
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych Bez klasy Warszawa 23-10-2023 800 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 06-11-2023 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 27-11-2023 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 04-12-2023 1 400 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane 04.12.2023r Nie dotyczy Warszawa 04-12-2023 1 200 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe 04.12.2023r Nie dotyczy Warszawa 04-12-2023 1 200 PLN więcej »