PRO OPERATOR - Profesjonalny operator maszyny

Klasa specjalności: 
Bez klasy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Szkolenie doskonalące kwalifikacje operatorów maszyn.

Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Cena: 430 zł. brutto / 1 osobę

Miejsce realizacji szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji , woj. mazowieckie

Cena obejmuje:

 • Koszty szkolenia: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, trening na symulatorze.
 • Bufet kawowy.

Czas trwania szkolenia: 10 godz. (jeden dzień, w godzinach 8:00-18:00)

Program szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne – 2 godz.
 • Trening na symulatorze – 8 godz.

Program szkolenia obejmuje:

 • Technologia robót (podstawy mechaniki gruntu, BHP na placu budowy).
 • Trening na symulatorze.

Organizacja szkolenia:

 • Szkolenie przeprowadzane jest w grupach 5 osobowych.
 • Szkolenie odbywa się w trybie całodziennym (w godz. 8:00-18:00).
 • Szkolenie prowadzą instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz-WIT.
 • Szkolenie kończy się dwoma testami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności operatora.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w OSOM Łukasiewicz-WIT.

Cel szkolenia:

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych operatorów maszyn budowlanych. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Posiadanie uprawnień operatora koparki lub ładowarki jednonaczyniowej w dowolnej klasie uprawnień.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl

W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1