Rekomendacje

Efekty realizowanych szkoleń przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn są w sposób ciągły poddawane gruntownej ocenie. Ocenia nas rynek pracy oraz uczestnicy odbytych kursów operatorów maszyn roboczych. Wyniki oceny są na bieżąco analizowane a uwagi i spostrzeżenia wdrażane w metodach i technikach szkoleń.

Jako placówka szkoleniowa spełniamy wszystkie wymagania zgodne z wytycznymi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT jako instytucji prawnej nadzorującej szkolenia operatorów maszyn w Polsce.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę referencji udzielonych Ośrodkowi Szkolenia Operatorów Maszyn w szkoleniach operatorów maszyn budowlanych wystawionych przez: