Profesjonalna kadra szkoleniowa

Nasza kadra wykładowców i instruktorów to pracownicy Instytutu, specjaliści z przemysłu oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni politechniki Warszawskiej posiadający udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzonych szkoleń dla operatorów maszyn do robót ziemnych, drogowych oraz maszyn różnych i innych urządzeń technicznych.
 

Trwa ładowanie
Profesjonalna kadra szkoleniowa OSOM

Nasza kadra szkoleniowa wykorzystuje nowoczesne metody dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz interaktywne narzędzia zapewniające wysoką jakość szkoleń i dające wszystkim uczestnikom kursów gwarancję zdobycia gruntownej wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu państwowego, który kończy każdy rodzaj kursu.

Do szkoleniań operatorów maszyn wykorzystujemy symulatory charakteryzujące się dużą skutecznością uzyskiwanych efektów kształcenia.

Wstępne szkolenia praktyczne operatorów maszyn roboczych prowadzone są w OSOM Łukasiewicz-WIT w sali treningowo-szkoleniowej wyposażonej w:

  • symulatory koparki jednonaczyniowej typ EXC210 oraz ładowarki jednonaczyniowej L120F firmy VOLVO z trójosiową platformą ruchu, dynamicznie sterowanej w trzech osiach,
  • układ dynamicznej wizualizacji obrazu z tablicą interaktywną, współpracującą z kanałem graficznym komputera symulatora,
  • układ interaktywnej prezentacji zasobów i materiałów szkoleniowych,
  • stanowisko wykładowcy dla sterowania nadrzędnego pracą symulatora i dynamicznego układu wizualizacji.

A tak prezentujemy nasze nowoczesne narzędzia i techniki dydaktyczne.

Warszawski Instytut Technologiczny w oku kamery.