Harmonogram kursów

Nazwa Klasa Miasto Data Koszt
Koncesje Nie dotyczy Warszawa 21-05-2024 do ustalenia więcej »
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew III Warszawa 22-05-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Spycharki III Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Spycharki I Warszawa 03-06-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 10-06-2024 1 400 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Kruszywa Budowlane 10-13.06.2024r Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 1 200 PLN więcej »
Zakładowa Kontrola Produkcji - Mieszanki Mineralno-Asfaltowe 10-13.06.2024r Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 1 200 PLN więcej »
Obróbka cieplna metali Nie dotyczy Warszawa 10-06-2024 4 305 PLN więcej »
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym III Warszawa 13-06-2024 1 200 PLN więcej »
Koncesje Nie dotyczy Warszawa 18-06-2024 do ustalenia więcej »
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych Bez klasy Warszawa 20-06-2024 800 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 24-06-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 08-07-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 08-07-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 09-07-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 22-07-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 05-08-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 19-08-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 19-08-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 09-09-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 09-09-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 09-09-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 09-09-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 09-09-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 09-09-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 23-09-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 07-10-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 07-10-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 21-10-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 07-11-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 12-11-2024 1 400 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 25-11-2024 1 400 PLN więcej »
Walce drogowe II Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe I Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Ładowarki jednonaczyniowe III Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe I Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Koparki jednonaczyniowe III Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Koparkoładowarki III Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
KURS EKSTERNISTYCZNY NA UPRAWNIENIA OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH Nie dotyczy Warszawa 05-12-2024 2 000 PLN więcej »
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż Bez klasy Warszawa 09-12-2024 1 400 PLN więcej »