„Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Partnerstwie z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny realizuje w okresie od 1.10.2021r. do 30.09.2023r. projekt pn. „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych”, finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

Projekt „Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych” korzysta z dofinansowania o wartości 173 298 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie do systemu kształcenia formalnego (do szkoły budowlanej realizującej proces edukacyjny nadzorowany przez Min. Edukacji i Nauki) zawodu regulowanego w specjalności rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż nadzorowanego przez Min. Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne proponuje rozwiązanie łączące zawodowe kształcenie w systemie formalnym z obszarem pozaszkolnych form szkolenia zawodowego – kształcenie dualne. Jednym z głównych zadań projektu jest przygotowanie dydaktyczne i formalne szkoły w tym kadry dydaktycznej do prowadzenia kształcenia zawodowego w zakresie zawodów regulowanych.

Rezultat długofalowy - wdrożenie do kształcenia zawodowego w systemie formalnym pierwszego zawodu regulowanego, stanowiące poligon doświadczalny dla kolejnych wdrożeń z listy 32 zawodów w branży budowlanej.

W ramach projektu opracowane/przeprowadzone zostaną:

  • podstawa programowa dla kształcenia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych w systemie szkolenia formalnego;
  • program szkolenia;
  • niezbędne materiały i narzędzia dydaktyczne;
  • zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dla prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego;
  • przygotowanie procesu walidacji i certyfikacji po zakończonym szkoleniu, w tym akredytacji procesu szkolenia prawnie wymaganego dla szkoleń zawodowych w zakresie zawodów regulowanych;
  • szkolenie kadry dydaktycznej szkoły, przygotowanie kompetencyjne kadry do prowadzenia nauki w przedmiocie: montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż;
  • pilotażowe wdrożenie w 3 szkołach zawodowych;
  • badania ewaluacyjne;
  • wydarzenia upowszechniające (konferencje ogólnopolskie).

Partnerzy Projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. – Lider projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 173 298 EUR

Wysokość dofinansowania: 173 298 EUR

Okres realizacji: 01.10.2021 r. - 30.09.2023 r.  

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Projekt finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Pliki do pobrania: