Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Klasa specjalności: 
Bez klasy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Wielozadaniowe nośniki osprzętów, bez klasy

Cena: 2000 zł  

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymiw formie elektronicznej , zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy (wielozadaniowe nośniki osprzętów) - 134 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. wielozadaniowe nośniki osprzętów + koparkoładowarki + koparki) - 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 52 godz.
 • Kurs rozszerzony - 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony - 82 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SIII-1/bk - Wielozadaniowe nośniki osprzętów - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowych nośników osprzętów wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie wielozadaniowe nośniki osprzętów.
 • Kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętów różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wielozadaniowych nośników osprzętów w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych nośników osprzętów.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
7 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1