Systemy szkoleń operatorów maszyn

Systemy szkoleń operatorów maszyn budowlanych, ziemnych i drogowych stosowane w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT.

Systemy szkoleń operatorów maszyn stosowane przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Łukasiewicz-WIT stanowią sparametryzowany proces szkoleń oraz nadzoru celem osiągnięcia wysokiej jakości szkoleń gwarantowanych OSOM Łukasiewicz-WIT w Warszawie oraz wszystkich bazach zamiejscowych. Ze względu na mechanizmy działania w szkoleniach wyodrębniliśmy dwa najbardziej rozwinięte systemy szkoleń, które są sukcesywnie udoskonalane i rozwijane:

Stacjonarne systemy szkoleń - realizowane są indywidualnie w obszarze poszczególnych baz zamiejscowych nadzorowanych przez OSOM w Warszawie.

Wirtualne systemy wymiany danych - realizowane są wspólnie dla wszystkich baz zamiejscowych OSOM na jednej płaszczyźnie wymiany informacji w procesie kształtowania jakości szkoleń.