Sprężarki przewoźne

Klasa specjalności: 
Bez klasy
Rodzaj maszyny lub urządzenia:

Nazwa specjalności: Operator sprężarek przewoźnych

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena: Zależna od miejsca szkolenia (ośrodka, w którym będzie prowadzone szkolenie). 

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.
 • Serwis kawowy. 

Miejsce realizacji kursu:

W ośrodku, do którego zostało złożone zgłoszenie.

Czas trwania: 88 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 68 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 20 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Operator sprężarek przewoźnych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę sprężarkami przewoźnymi. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy sprężarkami przewoźnymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy sprężarek przewoźnych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw sprężarek przewoźnych.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,
W ostatnich 7 dniach na kurs zapisało się:
5 osób

Zapisz się na kurs

Wybierz kurs z listy
Uzupełnij dane kontaktowe
Uzupełnij dane kontaktowe
Uczestnik kursu 1