Stanowisko dydaktyczne dla montażystów rusztowań budowlanych

Stanowisko do szkoleń montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych jest wyposażeniem dedykowanej sali szkoleniowej "RUSZTOWANIA" w Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

W Doświadczalnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS uruchomiliśmy nową salę treningowo-szkoleniową dedykowaną szkoleniom montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Sala została wyposażona w zminiaturyzowane stanowisko dydaktyczne konstrukcji rusztowania budowlanego firmy Layher.

Stanowisko dydaktyczne "Rusztowania"


Fot. Za zgodą Layher.

W ramach zajęć uczestnicy kursów zapoznają się konstrukcją rusztowania budowlanego oraz poszczególnymi elementami składowymi tego rusztowania. Stanowisko dydaktyczne wyposażone zostało w większość elementów stosowanych w rusztowaniach budowlanych.

Zajęcia z użyciem stanowiska dydaktycznego rusztowania umożliwia uczestnikom kursów:

  • poznanie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych,
  • poznanie zasad i technik montażu podstawowych węzłów i elementów konstrukcyjnych,
  • sprawdzenie możliwości konfiguracji i adaptacji z innymi systemami rusztowań,
  • poznanie rodzajów stosowanych materiałów konstrukcyjnych i ich podstawowe wymiary gabarytowe oraz przyłączeniowe,
  • poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z montażem i użytkowaniem rusztowań oraz typowych zagrożeń występujących na placu budowy. 

Sala treningowo-szkoleniowa "Rusztowania"Fot. Za zgodą Layher.

Dedykowaną montażystom rusztowań budowlanych salę treningowo-szkoleniową wyposażyliśmy w wielkogabarytowe instrukcje montażu nowoczesnych systemów rusztowań firmy Layher.

Instrukcje dydaktyczne umożliwiają skutecznie uczestnikom kursów:

  • poznanie elementów składowych nowoczesnych systemów rusztowań,
  • poznanie wytycznych dla rusztowań stacjonarnych i przejezdnych,
  • zapoznanie się z możliwymi konfiguracjami montażu w celu dostosowania konstrukcji rusztowań do nietypowych zastosowań,
  • poznanie zasad montażu i demontażu rusztowania na placu budowy i w trudnych warunkach dostępu użytkowego,
  • weryfikację konstrukcji podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców oraz podczas wolnej dyskusji między uczestnikami kursów.

Zajęcia praktyczne w OSOM Warszawa

   

 

Tak prowadzimy zajęcia praktyczne