Jak zabezpieczyć wykop?

Wykopy, których głębokość przekracza 0,5 m należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi szczególnie przed dostępem osób postronnych.

Trwa wczytywanie
Zabezpieczenie wykopu

Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy powinny posiadać balustrady ochronne oraz dodatkowo sygnalizację świetlną koloru czerwonego. Poręcze balustrad ochronnych powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Niezależnie od ustawienia balustrad ochronnych w przypadkach uzasadnionych, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad ochronnych można użyć lin lub taśm.