15 listopada 2023 r. rozpoczyna się kurs/szkolenie w WARSZAWIE na pilarki mechaniczne do ścinki drzew

15 listopada 2023 r. rozpoczynamy kurs/szkolenie dla operatorów pilarki mechanicznej do ścinki drzew w Warszawie. Szkolenie na piły mechaniczne do ścinki drzew pozwala uzyskać uprawnienia operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zapisz się już dziś >>

Trwa wczytywanie
Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew

Nazwa specjalności: Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Cena: 1400 zł.

Czas trwania: 36 godz.

Program kursu:

  • Zajęcia teoretyczne – 22 godz.
  • Zajęcia praktyczne – 14 godz.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszystkie typy urządzeń i maszyn.

Kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-WIT w Warszawie.

Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo i książeczkę operatora uprawniające do bezterminowego wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Zapisz się już dziś

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Bogucka
tel. 22 853 97 41
e-mail: katarzyna.bogucka@wit.lukasiewicz.pl

Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@wit.lukasiewicz.gov.pl