19 lipca 2021 r. rozpoczynamy w WARSZAWIE szkolenie dla MONTAŻYSTÓW RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH

19 lipca 2021 r. rozpoczynamy w WARSZAWIE kolejne szkolenie dla monterów-montażystów rusztowań budowlanych. Szkolenie pozwala uzyskać uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż. Zarezerwuj miejsce już dziś bez konieczności drukowania zgłoszenia>>

Szkolenie na rusztowania budowlane
Szkolenie na rusztowania budowlane

Cena: 1100 zł. (brutto)

Cena obejmuje:

  • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
  • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa

Czas trwania kursu: 80 godz.

Uwaga! Podana liczba godzin zajęć praktycznych odnosi się do podgrupy.

Organizacja kursu:

  • Tryb całodzienny.
  • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz-IMBiGS
  • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
  • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

  • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż.
  • Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Łukasiewicz-IMBiGS.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Zapisz się już dziś - bez konieczności drukowania zgłoszenia 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Balińska
tel. 22 853 97 40
604 503 876
e-mail: malgorzata.balinska@imbigs.lukasiewicz.gov.pl